top of page

ช่วยโรงเรียนใช้หนี้

1 ตุลาคม 2562

71816049_1738963222903381_25214202339823

หลวงพี่แซม ประธานมูลนิธิ "หลวงพี่แซม" ร่วมทำบุญกับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปรือสามัคคีราษฎร์บำรุง
ช่วยชำระค่าแรง ค่าก่อสร้างโรงอาหาร

ที่ค้างจ่ายเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่รับประทานอาหาร

ถูกสุขอนามัยเดิมทีรับประทานอาหาร

ข้างเมรุเผาศพ ไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่ค่อยสะอาด

bottom of page