top of page

ข่าวสารและกิจกรรม

6 มกราคม 64

135566673_2226397557493276_1197528747934

เป็นเจ้าภาพสร้างเมรุ เผาศพ วัดหนองปรือ

30 กันยายน 63

120223610_2129663960499970_2361005590268

ส่งต่อจากคอร์สปฎิบัติธรรม ๔๒

25 พฤษภาคม 63

99279042_162922891905679_474528506068336

ส่งมอบของใช้จำเป็น

11 พฤษภาคม 63

96142143_1983873311745703_17743552760785

ส่งต่อถุงยังชีพ

15 มกราคม 63

81924954_1853791664753869_14035013427433

มอบกำลังใจจัดงานวัดเด็ก

69237356_1708403979292639_19348204984121

28 สิงหาคม 62

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

17 พฤศจิกายน 63

125776990_211343587063609_41691672140873

ส่งต่อบุญไปถึงน้องๆ

21 กรกฎาคม 63

109716180_2057795617686805_7632223803575

ส่งต่อจากคอร์สปฎิบัติธรรม ๓๙

22 พฤษภาคม 63

98058697_161945538670081_164760590350077

ขออนุโมทนาบุญกับโยมพี่โก๊ะ

8 พฤษภาคม 63

95631285_1980879538711747_19882159999874

ถวายถุงยังชีพให้กับวัดหลวงพีี่แซม

15 ธันวาคม 62

79752251_1822319791234390_65448392706647

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

15 ตุลาคม 62

71816049_1738963222903381_25214202339823

ช่วยโรงเรียนใช้หนี้

5 พฤศจิกายน 63

logo new2.jpg

รวมยอดบุญเดือน ตุลาคม 63

9 มิถุนายน 63

101987774_167091474822154_48556031975958

ตู้ปั่นสุข

12 พฤษภาคม 63

96518065_1985121061620928_69570985527491

ขนถุงยังชีพ นำไปแจกจ่าย

20 เมษายน 63

94399913_1961542380645463_88983962698655

ออกช่วยเหลือชาวบ้าน

21 สิงหาคม 62

68702571_1702229123243458_26338337315755

บูรณะกุฎิสงฆ์

bottom of page