top of page

แจกจ่ายให้กับประชากรอีก ๒๐๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ

12 พฤษภาคม 63

แม่ชี เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงพี่แซม
ได้ร่วมกับตัวแทน ผู้นำชุมชน
ขนถุงยังชีพ นำไปแจกจ่าย
ให้กับประชากรอีก ๒๐๐ ครัวเรือน
พื้นที่ตำบลหนองปรือ

ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด

bottom of page