top of page

ส่งต่อถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือนร้อนจากไวรัส โควิด-19

11 พฤษภาคม 63

หลวงพี่แซม ประธานมูลนิธิหลวงพี่แซม

ได้ทำการแจกถุงยังชีพ ที่รับมอบจากคณะลูกศิษย์
ให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน
ในพื้นที่ ตำบลหนองปรือ จากการสำรวจคัดเลือก
ทั้งหมด ๕๐๐ ครัวเรือน
เบื้องต้นทำการแจกในวันนี้ ๓๐๐ ครัวเรือน

และจะทำการแจกในครบภายในสัปดาห์นี้
ส่วนที่มีความเดือดร้อนเพิ่มเติม

ทางมูลนิธิก็จะช่วยไปเรื่อยๆ จนกว่าประชากรในพื้นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย
อาหาร สุขภาพ และสิ่งอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์

bottom of page