top of page

มอบกำลังใจจัดงานวัดเด็กในเขตหนองปรือ

10 มกราคม 63

หลวงพี่แซม ประธานมูลนิธิหลวงพี่แซม
ได้มอบหมายให้แม่ชีต้อม นำปัจจัยจำนวน 30,000 บาท
มอบให้แก่ อบต.หนองปรือ
เพื่อนำไปจัดงานวันเด็กให้กับเด็กในเขต หนองปรือ
จำนวน 8 ศูนย์ จำนวนเด็กประมาณ 800 คน

และได้มอบปัจจัย ให้เป็นกำลังใจให้กับเด็ก
โรงเรียนนาวังหิน จำนวน 90 คน คนละ 200 บาท
พร้อมของจับฉลากและของแจกสำหรับเด็กทุกคน

bottom of page