top of page

ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19

20 เมษายน 63

หลวงพี่แซม ประธานมูลนิธิหลวงพี่แซม
ได้มอบหมายให้ แม่ชี ณัชพิมพ์ รุ่งวัฒนชัยสกุล
พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน นาย วิชัย ก้านบัว

ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบไวรัส โควิด-19
ชาวบ้านที่ยากจน จากการสำรวจพื้นที่

ด้วยการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง
เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็น
ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติ
ในช่วงนี้ พร้อมทั้งพูดคุย ให้กำลังใจ

และหาทางช่วยเหลือต่อไป

bottom of page